Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnych (str. 36 nr. 1/48/2017)
dr inż. Natalia Schmidt Polończyk
  

DOI :10.15199/9.2017.1.7

Słowa kluczowe: wentylacja wzdłużna, tunele drogowe, wymagania prawne

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki analiz możliwości stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle wybranych, najważniejszych, międzynarodowych i krajowych uwarunkowań legislacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe obostrzenia znajdują się w polskich aktach prawnych. Ponadto szczególnie interesujące są rozbieżności w pozostałych rozważanych dokumentach. Różnice te potwierdzają potrzebę przeanalizowania i precyzyjnego określenia warunków oraz parametrów tuneli drogowych, w których może być stosowany system wentylacji wzdłużnej..

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.