Konferencja ciepłownicza w Seulu (str. 509 nr. 12/47/2016)
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
  

W dniach 4 do 7 września br. w Seulu odbyło się 15 Międzynarodowe Sympozjum „District Heating & Cooling”. Organizatorem konferencji była Koreańska Korporacja Ciepłownicza (Korea District Heating Corporation). Konferencja ta odbywa się cyklicznie, co dwa lata i po raz pierwszy odbyła się w Azji. W czasie 30 lat Sympozjum DHC stało się jedną z najważniejszych imprez naukowo-technicznych związanych z ciepłownictwem. Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum odbyło się w Lund (Szwecja) w roku 1987. Wcześniej wiele konferencji odbyło się w Europie, głównie w krajach skandynawskich: Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Finlandii i na Węgrzech. Jedna z konferencji odbyła się na Islandii. Może teraz czas na Polskę.

W trakcie sympozjum przedstawionych zostało ponad 120 referatów. W konferencji brało udział 300 uczestników z ponad 40 krajów. Tematy referatów konferencyjnych dotyczyły aktualnych zagadnieniach ochrony środowiska związanych z emisją gazów cieplarnianych oraz możliwością podniesienia sprawności wytwarzania ciepła i chłodu. W referatach zwracano również uwagę na wykorzystanie paliw odnawialnych zamiast paliw kopalnych. Oddzielna sesja poświęcona była kogeneracji, podczas której omawiano sytuację instalacji kogeneracyjnych w kilku krajach świata, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, Niemcy. Jedna z prezentacji poświęcona była sytuacji systemów ciepłowniczych w różnych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji kogeneracyjnych. Na tle innych krajów europejskich, Polska plasuje się na wysokim miejscu, chociaż przez ostatnich kilkanaście lat polskie rozwiązania prawne i brak promocji nie sprzyjały rozwojowi instalacji kogeneracyjnych.

Krzysztof Wojdyga

 

Więcej o Konferencji na stronie www.dhc2016.kr

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.