Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na charakterystykę energetyczną systemu wentylacji VAV – stadium przypadku (str. 511 nr. 12/47/2016)
prof dr hab. inż. Tomasz Mróz
mgr inż. Anna Dudka
  

Jedną z najbardziej obiecujących strategii poprawy efektywności energetycznej budynków jest algorytm optymalnego sterowania systemem wentylacyjnym. Jednym ze sposobów redukcji zużycia energii jest sterowanie systemem wentylacyjnym na podstawie stężenia CO2. W artykule przedstawiono symulację oraz wyniki obliczeń systemu instalacji ze zmiennym przepływem powietrza (VAV) wykonanej w części mieszkalnej hotelu usytuowanego w Poznaniu. Zaproponowana metoda została użyta do oszacowania wpływu zmiennego stężenia ditlenku węgla na zużycie końcowej oraz pierwotnej energii w systemie zmiennego przepływu powietrza (VAV) oraz w jego poszczególnych elementach. Artykuł w języku angielskim, jest w Open Acces na:

http://www.sigma-not.pl/zeszyt-4927-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-2016-12.html

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.