Analiza skutków termomodernizacji budynków w spółdzielni mieszkaniowej stosującej ryczałtowy system rozliczeń kosztów ogrzewania (str. 507 nr. 12/47/2016)
dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
  

Grzejniki zainstalowane w mieszkaniach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku nie są wyposażone w podzielniki kosztów zużycia ciepła do ogrzewania. Zarząd Spółdzielni określa stawki opłat, odnosząc je do 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Pomimo tego zużycie ciepła zmalało w ciągu 20 lat (1995-2014) o 47,5%. Efekty te uzyskano dzięki termoizolacji budynków oraz modernizacji instalacji i urządzeń cieplnych..  

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.