Oddziaływanie prądów błądzących na rurociągi sieci ciepłowniczej i sposoby likwidacji tego zagrożenia korozyjnego (str. 487 nr. 12/47/2016)
dr inż. Wojciech Sokólski
dr inż. Jacek Rozwadowski
  

W aglomeracjach miejskich i przemysłowych prądy błądzące są przyczyną uszkodzeń korozyjnych konstrukcji metalowych, głównie podziemnych rurociągów stalowych. Do takich obiektów należą miejskie sieci ciepłownicze, największe rurociągi stalowe układane w rejonach zurbanizowanych. W artykule omówiono przyczyny powstawania prądów błądzących, wskazano na ich losowy charakter i na metody ich badania. Omówiono nowe rozwiązanie techniczne inteligentnego drenażu elektrycznego, urządzenia służącego do samodzielnego i optymalnego eliminowania szkodliwego oddziaływania prądów błądzących na metalowe konstrukcje podziemne. Zaprezentowano zasadę działania i skutki stosowania tego typu drenażu oraz wskazano na możliwości wykorzystania tego rozwiązania technicznego do likwidacji zagrożeń korozyjnych rurociągów ciepłowniczych w miastach. Artykuł jest Open Access na http://www.sigma-not.pl/zeszyt-4927-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-2016-12.html

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.