Wykorzystanie wykresu Molliera w analizie przemian powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych. (str. 418 nr. 10/47/206)
dr inż. Bogusław Ptaszyński
  

W pracy przedstawiono podstawowe przemiany powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych wykorzystując do tego wykres Molliera. Wykres ten sporządzony jest dla ustalonej wartości ciśnienia i nie dla wszystkich wyrobisk podziemnych wykorzystywanie jego do analizy przemian termodynamicznych powietrza wilgotnego może dać poprawne fizycznie wnioski. W takich przypadkach należy uwzględnić zmianę ciśnienia statycznego powietrza na drodze jego przepływu. Zaproponowano procedurę zmian krzywych na  wykresie Molliera, pozwalającą na analizowanie omówionych przemian w przypadku zmiany ciśnienia powietrza. Zaproponowane w artykule przykłady termodynamicznych przemian wskazują na potencjalnie istotny wpływ zmiany ciśnienia na jakościowy obraz zachodzących przemian. Wykorzystanie tej modyfikacji pozwala z większą dokładnością określać w szybie wydechowym stref z kondensacją pary wodnej i masę wody transportowaną na powierzchnię przez płynące szybem wentylacyjnym powietrze. 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.