Wykorzystanie wykresu Molliera w analizie przemian powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych. (str. 418 nr. 10/47/206)
dr inż. Bogusław Ptaszyński
  

W pracy przedstawiono podstawowe przemiany powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych wykorzystując do tego wykres Molliera. Wykres ten sporządzony jest dla ustalonej wartości ciśnienia i nie dla wszystkich wyrobisk podziemnych wykorzystywanie jego do analizy przemian termodynamicznych powietrza wilgotnego może dać poprawne fizycznie wnioski. W takich przypadkach należy uwzględnić zmianę ciśnienia statycznego powietrza na drodze jego przepływu. Zaproponowano procedurę zmian krzywych na  wykresie Molliera, pozwalającą na analizowanie omówionych przemian w przypadku zmiany ciśnienia powietrza. Zaproponowane w artykule przykłady termodynamicznych przemian wskazują na potencjalnie istotny wpływ zmiany ciśnienia na jakościowy obraz zachodzących przemian. Wykorzystanie tej modyfikacji pozwala z większą dokładnością określać w szybie wydechowym stref z kondensacją pary wodnej i masę wody transportowaną na powierzchnię przez płynące szybem wentylacyjnym powietrze. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.