Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (str. 195 nr. 5/47/2016)
dr inż. Blanka Jakubowska
dr inż. Rafał Andrzejczyk
dr inż. Tomasz Muszyński
  

Artykuł poświęcony jest wpływowi strat egzergetycznych występujących w pompie ciepła na jej efektywność energetyczną co za tym idzie koszty funkcjonowania instalacji. Autorzy prezentują tu metodologię obliczeniową mogąc mieć zastosowani w procesie projektowania układów cieplno-przepływowych. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o typowy układ powietrznej pompy ciepła pracujący w klimatu środków europejskiego. Całość uzupełniono o analizę techniczno-ekonomiczną przeprowadzoną na podstawie wybranej grupy perspektywicznych czynników roboczych mających zastosowanie w pompach ciepła.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.