Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła (str. 61 nr. 2/47/2016)
mgr inż. Jacek Gajkowski
dr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Anna Kozikowska
  

Przedstawiono stanowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań eksploatacyjnych sprężarkowej pompy ciepła pracującej w systemie powietrze-woda. Instalację hydrauliczną stanowiska wykonano zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepła. Wykonano dwa obiegi grzewcze: nisko- i wysokotemperaturowy. Opracowano również układ automatycznej regulacji bazujący na sterowniku PLC. Takie rozwiązanie umożliwia zarówno wdrożenie nowatorskich algorytmów regulacji, jak i wizualizację oraz archiwizację danych pomiarowych. W pracy przedstawiono również wyniki dotyczące odporności algorytmu regulacji układu chłodniczego na zmianę przepływu objętościowego wody przez skraplacz.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.