Parametry powietrza w systemach wentylacji centralnej oraz strefowej hal basenowych i ich wpływ na zużycie ciepła do podgrzania powietrza zewnętrznego (str. 355 nr. 9/46/2015)
prof. Edward Szczechowiak
dr inż. Katarzyna Ratajczak
  

DOI: 1015199/9.2015.9.4

W artykule przedstawiono różnice w przyjmowaniu parametrów powietrza w hali basenowej przyjmowanych w różnych systemach rozdziału powietrza – systemie wentylacji centralnej i strefowej. W wypadku projektowania wentylacji centralnej bilans cieplno-wilgotnościowy powinien uwzględniać straty i zyski ciepła w obrębie całej hali basenowej, natomiast w przypadku wentylacji strefowej jedynie zjawiska zachodzące w strefie niecki basenowej, gdyż pozostałe straty ciepła są pokrywane przez odrębny, działający okresowo układ miejscowy. Zastosowanie wentylacji strefowej pozwala na oszczędność ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego z uwagi na jego niższą temperaturę. W artykule porównano wyniki obliczeń zużycia ciepła przez nagrzewnicę wodną w 4 typach obiektów basenowych o różnej konstrukcji przy wentylacji centralnej i strefowej. Dodatkowo przedstawiono analizy obliczeniowe w wypadku lokalizacji obiektów w 5 różnych strefach klimatycznych Polski.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.