Badanie strat ciepła przewodów solarnych i ich weryfikacja (str. 310 nr. 8/46/2015)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
mgr inż. Magdalena Kozłowska -Lewoc
dr inż. Dorota Anna Krawczyk
  

Projektowanie instalacji solarnej wymaga uwzględnienia wielu czynników, które mogą wpłynąć na sprawność pozyskania energii słonecznej i jej konwersji w ciepło. Odbiorniki ciepła osiągnęły już wysoką wydajność energetyczną, stąd poszukuje się możliwych do realizacji usprawnień w innych obszarach, na przykład obniżając straty ciepła przewodów i zbiorników akumulujących ciepło w instalacji. Do oceny strat ciepła przez przewody, w typowych warunkach pracy instalacji, stosuje się jednostkowe wskaźniki strat ciepła [5], co niejednokrotnie budzi wątpliwości [6]. Najczęściej jednak straty ciepła przewodów są pomijane, co uniemożliwia pełną ocenę efektywności energetycznej instalacji wspomaganej kolektorami słonecznymi. W artykule zaprezentowano wyniki badań na stanowisku kolektora wodnego, które posłużyły do weryfikacji modelu matematycznego uwzględniającego straty ciepła w całym systemie solarnym pracującym na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej..

 DOI:10.15199/9.2015.8.5

 

t

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.