Wykorzystanie paliwa w procesie zaopatrzenia w ciepło (str. 341 nr. 9/45/2014)
dr inż. Bogdan Nowak
dr inż. Grzegorz Bartnicki
  

W artykule przedstawiono wyniki analiz zużycia ciepła na podstawie pięcioletnich badań osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaprezentowano wskaźniki – globalne oraz jednostkowe, które stanowią element szerszej bazy danych dotyczących zużycia ciepła w wielolokalowym budownictwie mieszkaniowym na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Opisane badania uwzględniają fakt, że dostawa ciepła z lokalnego systemu zaopatrzenia w ciepło powinna zapewniać możliwie wysoką efektywność energetyczną. Monitorowanie systemu przez zarządcę budynku zwiększa szansę wykrycia awarii lub nieprawidłowej pracy, a tym samym ewentualne ograniczenie strat ciepła. Dopiero jednak systematyczna, kilkuletnia obserwacja oraz możliwość porównania uzyskiwanych danych, daje podstawę do stwierdzenia, czy zarządzany system zaopatrzenia w ciepło działa w sposób zadowalający.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.