Możliwości zwiększenia sprawności cieplnej kotła wodnego zasilanego biomasą przez wprowadzenie częściowej kondensacji. (str. 207 nr. 6/45/2014)
dr inż. Maciej Rozpondek
dr inż. Krzysztof Wacławiak
prof. dr hab. inż. Jerzy Tomeczek
  
Przeanalizowano możliwość zwiększenia sprawności kotła wodnego poprzez modernizację konstrukcji chłodnicy spalin, w celu spowodowania częściowej kondensacji pary wodnej ze spalin. Przedstawiono algorytm i wyniki obliczeń spadków ciśnienia spalin w wymienniku ciepła dla dwóch średnic rur i przyjętych konstrukcji chłodnicy w istniejącym oraz modernizowanym kotle. Określono warunki techniczne kondensacji pary wodnej w spalinach. Stwierdzono, że analizowany kocioł może osiągnąć większą sprawność poprzez zmodernizowanie ukształtowania kanału przepływowego spalin.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.