Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych poprzez modernizację węzłów cieplnych na cieplno – chłodnicze wykorzystujące trójzłożowe chłodziarki adsorpcyjne (str. 3 nr. 1/45/2014)
dr inż. Marcin Malicki
  

Opisano możliwości poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w wyniku modernizacji węzłów cieplnych na cieplno – chłodnicze, polegające na ich wyposażeniu w trójzłożowe, adsorpcyjne agregaty chłodnicze. Umożliwia to rozszerzenie zakresu mediów dostarczanych odbiorcy o chłód na potrzeby klimatyzacji lub technologii. Prezentowana koncepcja różni się znacząco od innych opisywanych w dostępnych publikacjach ze względu na rodzaj zastosowanych urządzeń chłodniczych zasilanych wodą o stosunkowo niskiej temperaturze, która w okresie letnim może pochodzić z miejskiej sieci ciepłowniczej. Opisywana modernizacja wpisuje się w zakres działań zmierzających bezpośrednio do wzrostu efektywności energetycznej, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2012 roku.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.