Wpływ parametrów pracy na właściwości dynamiczne wymiennika ciepła w układzie przeciwprądowym. (str. 188 nr. 5/2012)
inż. Agnieszka Walczak
dr hab. inż Paweł Obstawski
  
W słonecznych instalacjach grzewczych istotną funkcję pełni wymiennik płytowy separujący segment słoneczny od zasobnika ciepłej wody użytkowej. W celu dokonania optymalizacji pracy segmentu słonecznego niezbędne jest zaprojektowanie adekwatnego układu regulacji. W tym celu konieczne jest określenie właściwości dynamicznych poszczególnych jego segmentów, w tym także wymiennika płytowego. W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania metody identyfikacji parametrycznej do opracowania modelu wymiennika umożliwiającego wyznaczenie jego właściwości dynamicznych. Zwrócono uwagę na zmienność właściwości dynamicznych wymiennika w zależności od punktu pracy.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.