Wpływ wydatku pompy cyrkulacyjnej jako determinant rozkładu temperatury na płaszczyźnie absorbera (str. 293 nr. 7-8/2011)
dr hab. inż Paweł Obstawski
  
Na sprawność segmentu słonecznego istotny wpływ ma konstrukcja kolektora słonecznego, materiały użyte do jego budowy oraz prędkość przepływu czynnika. Zmieniając wydatek pompy cyrkulacyjnej wymuszającej przepływ czynnika przez instalację solarną wpływa się w bezpośredni sposób na zmiany pojemności cieplnej kolektora słonecznego oraz na temperaturę absorbera. Zakłada się, że im niższa temperatura absorbera tym sprawność przemian segmentu słonecznego wzrasta. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu zmiany wydatku pompy cyrkulacyjnej na poziom i rozkład temperatury absorbera.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.