Badania eksperymentalne przewodności cieplnej oraz wytrzymałości na ściskanie pianek polistyreno – uretanowych (str. 141 nr. 4/2011)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
mgr inż. Marcin Trzyna
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
  
Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej w funkcji temperatury k(T) oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytu polistyreno - uretanowego (PSUR) – materiału izolacyjnego nowej generacji. Do badań wybrano pianki PSUR firmy HIT Konsulting Sp. z o.o. o gęstości 70 kgm-3 oraz 80 kgm-3. Badania k(T) wykonano w aparacie płytowym Fox 314, natomiast badania wytrzymałościowe - na aparacie Instron 8501. W pracy porównano wyniki pomiarów k(T) dla PSUR, styropianu w kropki firmy Termoorganika oraz pianki poliuretanowej otrzymanej z systemu poliuretanowego Izopianol 22/33 OT - P firmy Purinova. Przedstawiono również wyniki badań wytrzymałości na ściskanie dla obu pianek PSUR.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.