Analiza wpływu konfiguracji ustawień sterowania na pracę kotła małej mocy (str. 241 nr. 7-8/2010)
dr inż. hab. prof. PP Jarosław Bartoszewicz
dr inż. Rafał Urbaniak
  

Przedstawiono analizę pracy kotła małej mocy opalanego paliwem stałym, sterowanego za pomocą mikroprocesorowego regulatora temperatury. Celem badań było poszukiwanie prostej metody znajdującej zastosowanie w życiu codziennym, umożliwiającej poprawny dobór parametrów pracy układu. W celu praktycznego wykorzystania wyników analizy, badania przeprowadzono w typowych dla warunków rzeczywistych nastawach temperatury i przy typowych obciążeniach kotła.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.