Skażone chemicznie powietrze wentylacyjne w zagrożeniu terrorystycznym (str. 35 nr. 2/2010)
dr inż. Marta Chludzińska
dr inż. Jacek Hendiger
prof. dr. hab. inż. Bogdan Mizieliński
  
POLITYKA globalizacji, stosunki międzynarodowe, szybki obieg informacji to najczęstsze powody rosnącej liczby doniesień o atakach terrorystycznych na całym świecie. Interwencja wojsk w Iraku czy Afganistanie sprawiła, że również w Polsce rośnie odsetek osób obawiających się odwetowego ataku terrorystycznego w naszym kraju. Potencjalnie najbardziej narażone na ataki terrorystyczne są obiekty użyteczności publicznej, o dużym zagęszczeniu ludzi i łatwym dostępie. Dlatego też wszelkie działania i próby prowadzące do zapobiegania lub likwidowania skutków ataku w pierwszej kolejności powinny być prowadzone dla tych obiektów. Aby działania te charakteryzowały się dużą skutecznością konieczne jest zastosowanie rozwiązań panelowych angażujących większość elementów infrastruktury budynku.........
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.