Identyfikacja parametrów termofizycznych ciał stałych metodą nagrzewania ciągłego (str. 10 nr. 1/2010)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
Marcin Gapski
Monika Wielgosz
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
  
Przedstawiono metodę nagrzewania ciągłego do jednoczesnego określania trzech parametrów termofizycznych: przewodności cieplnej k, dyfuzyjności cieplnej a oraz ciepła właściwego cp w czasie jednego pomiaru. Metoda jest obecnie stosowana na świecie nie tylko dla materiałów termoizolacyjnych, ale również metali, w tym o dużej przewodności cieplnej, np. miedzi. Cechuje ją krótki czas pomiaru. Szczególnie ważna jest metodologia badań. W ostatnich latach dokonał się w tym zakresie duży postęp. W artykule przedstawiono wyniki badań k, a i cp w temperaturze pokojowej dla polimetakrylanu metylu, tzw. pleksiglasu (PMMA), stali stopowej 1H18N9T, duraluminium PA6 oraz mosiądzu Mo59. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ brakuje szybkich i tanich metod eksperymentalnych określania właściwości termofizycznych materiałów
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.