Badania eksperymentalne radiacyjno - kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie w kropki. Część 2. Badania próbek podzielonych na warstwy (str. 27 nr. 7-8/2009)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
  
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) styropianu dla próbek złożonych z kilku warstw i dodatkowo przedzielonych foliami aluminiowymi. Do badań wybrano styropian w kropki firmy Termoorganika (Polska) o gęstości 15 kg×m-3 [3]. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano przez obłożenie każdej próbki folią aluminiową, która służy do pakowania produktów spożywczych. Folią aluminiową przedzielono również wszystkie warstwy próbki. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian jest popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.