Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Inspekcja i ocena systemu klimatyzacji budynków w aspekcie wymagań normy PN-EN 15240. Część 1 (str. 34 nr. 5/2009)
dr inż. Marian Rubik
  

Przedstawiono rozwój klimatyzacji w krajach Unii Europejskiej. Omówiono aspekty oceny systemów klimatyzacji budynków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15240

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.