Experimental Investigations of Radiative - Conductive Heat Transfer in Dotted Sty-rofoam. Part 1. Examination of Solid Samples (str. 20 nr. 3/2009)
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
  
Measurement results of the thermal conductivity reduction effect k (l) are presented for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene, i.e. styrofoam  (EPS). The dotted styrofoam with the density of 15 kg×m-3, produced by Termoorganika (Poland), has been chosen for the investigations. The examinations were carried out with black and shining sample edges by using Fox 314 plate instrument. The black edges were provided in the measuring instrument. The shining effect has been obtained by covering each sample with a thin aluminium foil of low emissivity. The investigations play the essential role in practice because the styrofoam is a popular material applied for thermal insulation in the building industry.  
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.