Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Pompy ciepła – część 9. Zakłócenia w eksploatacji i awarie instalacji z pompami ciepła.Nowe uregulowania prawne w dziedzinie pomp ciepła (str. 3 nr. 2/2009)
dr inż. Marian Rubik
  
       Ekonomiczna, bezpieczna i niezawodna eksploatacja systemów ogrzewania (chłodzenia) z pompami ciepła jest superpozycją procesów związanych z realizacją tych systemów, a więc projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i serwisowaniem wszystkich podsystemów i urządzeń tworzących system. W zasadzie eksploatacja oznacza obsługę oraz użytkowanie maszyn i instalacji od momentu ich uruchomienia do momentu całkowitego zużycia. Obejmuje ona organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne zagadnienia dotyczące współdziałania ludzi i maszyn.       Każdy z użytkowników pomp ciepła w mniejszym lub większym stopniu spotkał się z sytuacją związaną z ich nieprawidłowym działaniem, przy czym zakłócenia w eksploatacji mogły być spowodowane różnymi przyczynami. Gdy przyczyny te nie zostały usunięte we właściwym czasie lub zbagatelizowane, to mogły one spowodować poważną awarię systemu, a przede wszystkim uszkodzenie pomp ciepła uniemożliwiające dalszą ich eksploatację.      W okresie ponad czterdziestoletniej pracy zawodowej wykonałem ok. 300 ekspertyz instalacji wyposażonych w sprężarkowe pompy ciepła, przy czym oczywiście przedmiotem ekspertyz były instalacje, w których wystąpiły różnego rodzaju zakłócenia.       Zadaniem tych ekspertyz, często wykonywanych na zlecenie sądów gospodarczych, było ustalenie przyczyn niewłaściwej pracy instalacji i określenie osób odpowiedzialnych za ten stan.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.