Analiza częstotliwościowa zmienności natężenia promieniowania słonecznego jako determi-nanta stanów termicznych w kolektorach słonecznych (str. 20 nr. 12/08)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  

Dokonano analizy spektralnej dobowego rozkładu natężenia promieniowania słonecznego dla wybranych dni określając trzy składowe przenoszące główną moc sygnału. Następnie złożono dobowe przebiegi natężenia promieniowania słonecznego z poszczególnych składowych harmonicznych, uzyskując w ten sposób odwzorowanie rzeczywistego przebiegu promieniowania słonecznego.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.