Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Pompy ciepła – część 7. Sprężarkowe pompy ciepła w systemach ogrzewania (str. 14 nr. 11/08)
dr inż. Marian Rubik
  
Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty stosowania pomp ciepła:

Orientacyjne koszty instalacji i urządzeń do ogrzewania

budynku jednorodzinnego o zapotrzebowaniu na moc cieplną 15 ÷30 kW

Porównanie rocznych kosztów ogrzewania wolnostojącego budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej ok. 150 m2 (poziom cen nośników energii- czerwiec 2005 r.)

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.