Pomiary i obliczenia przewodności cieplnej niewentylowanych warstw powietrza (str. 55 nr. 7-8/2008)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
  
Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego niewentylowanych poziomych warstw powietrza zwanych również szczelinami powietrza w przestrzeni zamkniętej, w funkcji grubości tych warstw dla kilku wybranych wartości temperatury. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ w chwili obecnej brak jest znormalizowanych metod oceny izolacyjności cieplnej szczelin powietrznych i izolacji refleksyjnych o małych grubościach, np. dziesiątych części milimetra. Chodzi tutaj zarówno o przestrzenie powietrzne w komponentach budowlanych, jak i w oszkleniu.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.