Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wymiennik spiralny nowego typu (str. 43 nr. 7-8/2008)
dr hab. inż. Mariusz Adamski
  
Podano przykład zastosowania wymiennika spiralnego o przepływie wzdłużnym do odzyskiwania ciepła w instalacjach wentylacyjnych. Ze względu na przeciwprądowy przepływ osiągają one wyższe sprawności temperaturowe dla tych samych wartości parametru NTU niż popularne wymienniki o przepływie krzyżowym.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.