Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Modelowanie pola temperatury bezkanałowych sieci cieplnych (str. 3 nr. 04/2007)
dr hab. inż. Mariusz Adamski
  
W artykule modelowano pole temperatury wokół podziemnych, bezkanałowych sieci ciepłowniczych w warunkach ustalonych stosując metodę elementu skończonego. Szczególną uwagę zwrócono na określenie warunków brzegowych. Rozważano różne warianty warunków brzegowych Dirichleta oraz Neumanna. Podano również udziały oporu przez preizolację Rr, tzw. oporu dodatkowego Rd oraz oporu gruntu Rg dla poszczególnych średnic rur preizolowanych. Graficznie określono temperatury na powierzchni płaszcza rur preizolowanych.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.