Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Pola prędkości w kanałach rekuperatora spiralnego o przepływie wzdłużnym typu WS (str. 15 nr. 01/2007)
dr hab. inż. Mariusz Adamski
  
Symulowano pole prędkości w kanałach spiralnego rekuperatora o wzdłużnym przepływie przeciwprądowym. Korzystano z programu ANSYS v.8.1. Zadanie modelowania pola prędkości rozpatrywano dla płynu rzeczywistego. Podano założenia upraszczające geometrię rekuperatora i sprowadzono kształt kanału rekuperatora do prostokąta. Określono warunki brzegowe. Przeprowadzono obliczenia dla założonych wymiarów geometrycznych. Wyznaczono funkcję prądu oraz pole prędkości. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej. Uzyskane pole prędkości uzasadnia różnice w szacowaniu oporów przepływu, a wynikami pomiarowymi.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.