Badania eksploatacyjne pionowego wymiennika gruntowego (str. 37 nr. 7-8/2006)
dr hab. Andrzej Chochowski
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  
Przedstawiono wyniki badań pionowego wymiennika gruntowego zgodnych z procedurą zaproponowaną dla warunków eksploatacyjnych. Obiektem badań jest pionowy wymiennik gruntowy złożony z 6 odwiertów o głębokości 30 m każdy, zbudowany jako źródło energii dla pompy ciepła. Badania prowadzono dla dwóch wariantów długości rurociągów. Określono współczynnik przenikania ciepła charakterystyczny dla wymiennika oraz analizowano przebieg regeneracji temperatury w wymienniku.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.