Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną . Część 1. Opis metody (str. 15 nr. 2/2006)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Ireneusz Kaszczuk
  
Przedstawiono metodę określania współczynnika ekstynkcji pianek z tworzyw sztucznych stosowanych do izolacji cieplnej w budownictwie podczas pomiarów przewodności cieplnej tych pianek w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.