Badania eksperymentalne zależności przewodności cieplnej od temperatury materiału magnetycznego (str. 15 nr. 6/2003)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
  
Przedstawiono wyniki badań przewodności cieplnej w funkcji temperatury materiału magnetycznego BaO + 6Fe2O3. Materiał ten był dostarczony w postaci pojedynczych prostopadłościanów o wymiarach 24,9 ´10,0 ´ 6,0 mm. W stanie dostawy materiał wykazywał właściwości ferromagnetyczne i był namagnesowany. Badania przewodności cieplnej wykonano za pomocą aparatu płytowego w zakresie temperatury od +25 do +100 st. C.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.