Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I. (str. 335 nr. 8/48/2017)
dr nauk techn. Tomasz Mikulski
mgr inż. Piotr Uścinowicz
inż. Patrycja Kociszewska
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
  

Środowisko cieplne, jakie powinno panować w szpitalnych salach chorych, nie jest jednoznacznie zdefiniowane w polskich regulacjach czy normach, mimo, że w pomieszczeniach tych przebywają osoby nie mające możliwości dostosowania swojej aktywności czy też zestawu odzieży do panujących warunków, a ze względu na swój stan zdrowia i niską aktywność fizyczną są bardziej wrażliwe na zmiany parametrów środowiska wewnętrznego.

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było określenie, jak warunki środowiska cieplnego w standardowych salach chorych są odbierane przez pacjentów. Przeprowadzono badania ankietowe wśród pacjentów, którzy obecnie przebywają w szpitalach, w  standardowych salach chorych, jak również byli hospitalizowani w ciągu ostatnich 5 lat. 

W odniesieniu do odpowiedzi uzyskanych od pacjentów przebywających w szpitalach określono, m.in., że w odniesieniu do środowiska cieplnego przeważały opinie, że w pomieszczeniach jest za ciepło lub za gorąco. Ankietowani, którzy byli hospitalizowani w ciągu ostatnich 5 lat również zgłaszali problem przegrzewania sal chorych, szczególnie w okresie letnim.  W obu przypadkach znaczna część ankietowanych wskazała, że środowisko cieplne panujące w pomieszczeniach miało wpływ na przebieg ich rekonwalescencji.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.