Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym (str. 315 nr. 8/48/2017)
mgr inż. Anna Drabik
mgr inż. Bartłomiej Ciapała
mgr inż. Grzegorz Pełka
mgr inż. Wojciech Luboń
  

W artykule przedstawiono rozkład kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym w trzech wybranych źródłach ciepła: zautomatyzowanego kotła węglowego z zasobnikiem c.w.u., kotła gazowego z zasobnikiem c.w.u. oraz powietrznej pompy ciepła. W obliczeniach uwzględniono sprawności analizowanych urządzeń oraz koszty dostarczania energii na terenie kraju. W rezultacie wyznaczono całkowity oraz jednostkowy koszt przygotowania c.w.u. poza sezonem grzewczym w zależności od liczby użytkowników i wybranego źródła ciepła.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.