Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego (str. 413 nr. 10/47/206)
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
dr inż. Łukasz Amanowicz
  

W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności cieplnej innowacyjnego aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego w formie monolitycznej płyty z równoległymi przewodami do przepływu czynnika. Panel może pełnić funkcję estetycznego elementu grzejno-chłodzącego w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. Wyniki badań pokazują, że moc jednostkowa panelu, w typowych warunkach pracy, wynoszą do 55 W/m2 w trybie grzania i do 100 W/m2 w trybie chłodzenia. Umożliwia to współpracę aluminiowych sufitowych paneli grzewczo-chłodzących z wysokoefektywnymi niskoparametrowymi źródłami ciepła i chłodu, a szczególnie z OZE. Wyniki badań uogólniono za pomocą prostego równania typu Q = K ΔTn oraz przedstawiono w formie graficznej.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.