Problemy spalania agrobiomasy w kotłach grzewczych przeznaczonych do spalania peletów drzewnych (str. 215 nr. 6/47/2016)
mgr inż. Katarzyna Pałaszyńska
prof. Edward Szczechowiak
dr inż. Marek Juszczak
  

W artykule przedstawiono problemy występujące podczas spalania pozostałości po produkcji rolnej w postaci peletów (słoma, siano, łuski słonecznika, łuski kawy itp.) w kotłach grzewczych o mocy ok. 25 kW, przeznaczonych do spalania peletów drzewnych. Problemy te wynikają z wysokiej temperatury w tych paleniskach (często przekraczającej 900oC). Taka temperatura jest odpowiednia dla spalania drewna. Popiół z agrobiomasy spieka się i topi w znacznie niższej temperaturze, często poniżej 800oC, tworząc żużel, który utrudnia pracę paleniska, w wyniku czego wzrasta emisja produktów niezupełnego spalania: tlenku węgla i węglowodorów. Badane kotły nie są przystosowane do spalania peletów agrobiomasy. Proces spalania można nieco poprawić, gdy pelety z agrobiomasy są mieszane z peletami drzewnymi. Aby zapobiec tworzeniu się żużla należy proces spalania prowadzić w temperaturze 650 oC -800oC, np. zwiększając strumień powietrza do spalania lub ograniczając strumień paliwa, co skutkuje zmniejszeniem sprawności cieplnej kotła. Zaprezentowano także testy spalania brykietów ze słomy żytniej, siana, miskantusa, itp. – niesuszonych w suszarniach (o wilgotności ok. 35-40%) w palenisku z ruchomym żeliwnym rusztem schodkowym w kotle o mocy 50 kW. W większości przypadków uzyskano dobre wyniki pod względem emisji tlenku węgla i węglowodorów.. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.