Analiza zagadnień związanych z zaleganiem śniegu i oszronieniem kolektorów słonecznych (str. 171 nr. 5/47/2016)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące pracy solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w czasie zimy. W pierwszej kolejności zaprezentowano przegląd literatury związanej z tematyką artykułu. Przeanalizowano wpływ ośnieżenia kolektorów słonecznych na ich wydajność w okresie dwóch tygodni stycznia 2016 roku. Przedstawiono wybrane zdjęcia w celu porównania czasu zalegania śniegu na kolektorach płaskich i próżniowych. Omówiono również kolejne zjawisko pogarszające warunki wymiany ciepła, czyli oszronienie powierzchni paneli słonecznych. Na zakończenie artykułu zamieszczono krótkie podsumowanie.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.