Wpływ parametrów geometrycznych na moc cieplną grzejnika drabinkowego (str. 19 nr. 1/46/2015)
mgr inż. Aneta Kmieć
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz Popiel
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
  

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wpływu liczby i średnicy rur oraz odległości pomiędzy rurami na jednostkową liniową i masową moc cieplną grzejnika drabinkowego. Stwierdzono, że wpływ odległości pomiędzy rurami i ich liczby na wymienione moce jest niewielki i nie przekracza 10%. Wzrost średnicy rur grzejnika powoduje, w przybliżeniu proporcjonalny, wzrost jego mocy liniowej, co jest efektem zwiększenia powierzchni wymiany ciepła. Stosunek mocy cieplnej grzejnika do jego masy jest najkorzystniejszy w przypadku rur o małych średnicach.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.