Wpływ zastosowania deflektora w skrzynce rozprężnej na charakterystykę strumienia powie-trza dostarczanego przez nawiewnik perforowany (str. 394 nr. 10/45/2014)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Kacper Ogłodziński
dr inż. Marta Chludzińska
  

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu zastosowania wkładki deflekacyjnej na charakterystykę nawiewanego strumienia. Deflektor zlokalizowany został w skrzynce rozprężnej nawiewnika niskich prędkości o perforowanej płycie czołowej. Badania wykonano w dwóch wariantach - z zastosowaniem deflektora i bez jego użycia. Badania przeprowadzono przy dwóch różnych stopniach perforacji płyty czołowej, w warunkach izotermicznych, przy utrzymaniu stałego wydatku strumienia powietrza nawiewanego na poziomie 36 m³/h.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.