Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (str. 335 nr. 9/45/2014)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  

W celu uzyskania maksymalnej ilości ciepła w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego padającego na kolektor należy zastosować orientację południową oraz optymalny kąt nachylenia bopt. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania tej właśnie wartości, która polega na określeniu natężenia promieniowania słonecznego padającego na płaszczyznę płaską ,jako funkcji kąta jej ustawienia w okresie całego roku. W tym celu wykonano szereg symulacji komputerowych przy użyciu pakietu oprogramowania EnergyPlus. Uzyskane rezultaty poddano aproksymacji funkcjami wielomianowymi. Następnie, porównując pierwszą pochodną do zera wyznaczono ekstrema tych funkcji, które stanowiły optymalną wartość kąta nachylenia kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. W artykule zamieszczono przykład obliczenia bopt na podstawie bazy danych promieniowania słonecznego stacji meteorologicznej w Białymstoku.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.