Ceramiczne kolektory słoneczne (str. 296 nr. 8/452014)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  

W artykule scharakteryzowano kolektory słoneczne, których korpus wykonany jest z ceramiki. Górna powierzchnia urządzenia jest pokryta również warstwą, tzw. ceramiki czarnej V-Ti o współczynniku pochłania promieniowania słonecznego w zakresie od 0,93 do 0,97. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych, które pokazały, że sprawność systemu podgrzewania wody użytkowej wyposażonego w kolektory ceramiczne zintegrowane z połacią dachową wynosi około 50%. Do zalet tego nowatorskiego rozwiązania należy zaliczyć niski koszt produkcji, możliwość integracji ze strukturą budynku, bardzo długi czas eksploatacji (ponad 100 lat) oraz użycie do ich budowy tylko materiałów pochodzenia naturalnego i powszechnie dostępnych. Na zakończenie artykułu przedstawiono krótką analizę kosztów.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.