Badanie poziomu ciśnienia akustycznego w okolicy parku wiatrowego (str. 123 nr. 4/45/2014)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
dr inż. Piotr Rynkowski
dr inż. Tomasz Janusz Teleszewski
  
W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć znaczący wzrost liczby instalowanych turbin wiatrowych, charakteryzujących się znaczną mocą, jak również gabarytami. Istnieje wiele niedomówień związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko tego rodzaju obiektów. Autorzy artykułu skoncentrowali się na omówieniu zagadnień związanych z poziomem hałasu wokół farm wiatrowych. Szczególną uwagę poświęcono paśmie częstotliwości odpowiadającemu infradźwiękom, które są niesłyszalne przez człowieka. W artykule zaprezentowano wyniki pilotażowych pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego, które zostały wykonane w listopadzie 2013 r.  na terenie Suwalskiego Parku Wiatrowego w pobliżu miejscowości Potasznia.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.