Porównanie charakterystyk cieplnych instalacji z płaskimi i rurowymi kolektorami słonecznymi (str. 54 nr. 2/45/2014)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  
Często na forach Internetowych zadawane jest pytanie, który typ kolektorów słonecznych jest najlepszy. Jednoznaczna odpowiedź jest trudna ze względu na wiele aspektów związanych z tym zagadnieniem. Próbę odpowiedzi na powyższe pytanie zawiera bieżący artykuł. Dokonano w nim analizy porównawczej równolegle połączonych identycznych systemów podgrzewania wody użytkowej, które różnią się jedynie typem zastosowanych kolektorów słonecznych. Pierwsza instalacja składała się z 35 paneli płaskich o łącznej powierzchni około 72 m2 brutto. Drugi układ zawierał 21 kolektorów rurowych o powierzchni brutto ponad 74 m2. Symulację pracy systemu podgrzewania wody użytkowej, w okresie całorocznych warunków eksploatacyjnych, wykonano za pomocą pakietu oprogramowania EnergyPlus. W artykule przedstawiono rezultaty obliczeń oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy porównawczej.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.