Koncepcja wsi bioenergetycznej (str. 315 nr. 8/44/2013)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  
W ostatnim czasie nasiliła się dyskusja na temat koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Niniejszy artykuł należy traktować jako drobny wkład autora w tę dyskusję. Przedstawiono przykład inicjatywy lokalnej społeczności mającej na celu uniezależnienia się od nośników energii pochodzących ze źródeł zewnętrznych. W artykule opisano wieś bioenergetyczną Effelter (Niemcy), która jest samowystarczalna pod względem produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jej system energetyczny składa się z kotłowni na biomasę, biogazowni, sieci ciepłowniczej i paneli fotowoltaicznych. Pokrótce scharakteryzowano główne elementy systemu ogrzewania należącego do spółki, której właścicielami są mieszkańcy wsi. Zaprezentowano poszczególne składniki kosztów budowy centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło oraz sposób finansowania inwestycji. W artykule wspomniano również o pewnych aspektach związanych z finansowaniem odnawialnych źródeł energii w Niemczech.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.