Wpływ rodzaju manekina termicznego na pomiar izolacyjności cieplnej odzieży (str. 79 nr. 2/44/2013)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Justyna Ambroziak
mgr inż. Marta Pietruczyk
  
W artykule przedstawiono badania prowadzone w celu określenia czy rodzaj zastosowanego manekina termicznego (kształt jego powierzchni, liczba segmentów oraz specyfika działania) wpływa na wartość izolacyjności cieplnej odzieży mierzonej za pomocą tego urządzenia.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.