Określenie wartości temperatury powietrza w nieogrzewanych przestrzeniach (str. 15 nr. 1/44/2013)
mgr inż. Grzegorz Poliński
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
mgr inż. Wojciech Rogowicki
  
W artykule przedstawiono analizę obliczeniową, która została wykonana w celu oszacowanie temperatury powietrza panującej w przestrzeniach nie ogrzewanych. Wyniki obliczeń porównano z wartościami zalecanymi przez PN-82/B-02403. Jak okazało się, istnieją duże rozbieżności między temperaturą powietrza w piwnicach, na poddaszach nieużytkowych a szczególnie w garażach i wiatrołapach określoną na podstawie przeprowadzonej analizy i sugerowaną przez wspomnianą normę. Autorzy artykułu sugerują wprowadzenie aktualizacji normy.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.