Wpływ intensywnej wentylacji w okresie nocnym na środowisko termiczne w budynku wielorodzinnym (str. 216 nr. 6/2010)
Dipl.-Ing Günter Haese
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  

W artykule skoncentrowano się na badaniach intensywnej nocnej wentylacji podczas okresu letniego, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura powietrza wewnętrznego. Jak okazało się, chłodzenie za pomocą powietrza zewnętrznego może być rozwiązaniem powalającym na zauważalne podniesienie komfortu termicznego. System wentylacyjny oraz elementy zacieniające są wystarczającym rozwiązaniem, aby zapobiec przegrzaniu pomieszczeń w trakcie ciepłej pory roku. Amplituda między dniem i nocą wewnętrznej temperatury powietrza jest znacznie wyższa w przypadku mieszkań z systemem o zmiennej objętości powietrza. Dzięki temu rozwiązaniu, można stosunkowo szybko obniżyć i ustabilizować temperaturę powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych na niższym poziomie. Różnica między temperaturą operacyjną w mieszkaniach z systemami o stałej objętości powietrza i systemem nocnego chłodzenia o zmiennej objętość przepływu powietrza stopniowo zwiększa się od kwietnia do połowy czerwca. Wartość ta utrzymywała się na tym samym poziomie, równym około 3,5oC, w następnej części sezonu. Maksymalna wartość wahała się od 4,1oC do 4,4oC, a średnia wartość zmieniała się od 2,7oC do 3,0oC w zależności od lokalizacji mieszkania.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.