Wpływ odzieży na wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem (str. 27 nr. 1/2010)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Magdalena Zwolińska
  

Aspekt izolacyjności odzieży występuje w normach dotyczących komfortu cieplnego a także środowiska cieplnego w pomieszczeniach kształtowanego przez HVAC. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specjalistom ds. kształtowania środowiska wewnętrznego podstawowych informacji na temat izolacyjności cieplnej odzieży oraz metody jej badania.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.