Zastosowanie strumieni wspomagających w celu usuwania zadymionego powietrza (str. 32 nr. 11/08)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
  
POJAWIENIE się pożaru w miejscach pracy stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich ludzi przebywających w budynku. Z jednej strony, zagrażają im oparzenia wywołane przez płonące materiały i bardzo wysoką temperaturę powierzchni, z drugiej strony - zdolność do ewakuacji jest często ograniczona ze względu na dym powstający i rozprzestrzeniający się w pomieszczeniach ze znaczną prędkością, który może doprowadzić, ze względu na dużą zawartość substancji toksycznych, do zaczadzenia i zatrucia. Nad strefami ogarniętymi pożarem tworzą się strumienie konwekcyjne, zawierające zadymione powietrze o wysokiej temperaturze. Stosowana w tym przypadku wentylacja pożarowa ma więc za zadanie usunięcie zanieczyszczonego powietrza wprost do otworów wywiewnych i umożliwienie sprawnej ewakuacji ludności z budynku podczas pożaru.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.