Koncepcja wymienników ciepła skonstruowanych z wykorzystaniem właściwości brył zwanych nieskończonymi wielościanami foremnymi (str. 3 nr. 4/2006)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  
Geometria nieskończonych wielościanów foremnych może być wykorzystana do konstruowania urządzeń mających zastosowanie w wymianie ciepła. Istnieją trzy tego typu bryły, które wypełniają przestrzeń w postaci dwóch przystających labiryntów. Bazowy element konstrukcyjny pierwszej bryły tworzą kwadraty, których sześć łączy się w jednym wierzchołku. Druga bryła charakteryzuje się tym, że w każdym wierzchołku stykają się cztery sześciokąty a w trzeciej łączy się sześć sześciokątów. W artykule omówiono model matematyczny procesów transportu ciepła i masy w wymienniku skonstruowanym na bazie trzeciego typu geometrii oraz przedstawiono wstępne wyniki symulacji komputerowej charakterystyk cieplno-przepływowych zaproponowanego urządzenia.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.